ავზის სისტემა

გააუმჯობესე შენი ცოდნა, აირჩიე საუკეთესო

ჩვენ ვიყენებთ საირიგაციო არხევს ავზების სუფთა წყლით მომარაგებისათვის. ჩვენი ავზები მუდმივი ცირკულაციის წყალობით მუდამ მდინარის ცივი წყლით ივსება, რაც ხელს უწყობს თევზისათვის მეტი ჟანგბადის მიწოდებას.მ მეთოდის გამოყენებით, წყლის შენახვა შეიძლება სპეციალურ აუზში ან ბენტონის თხრილში. პატარა სისტემებში თევზი ხშირად იღებს ხელოვნურ საკვებ, ხოლო მათი ნარჩენები ხელს უწყობს გარშემო მდებარე მიწის განაყოფიერებას.

აუფრო დიდ ავზებში წყლის მცენარეები იზრდება, რაც საჭიროა თევზის გამოსაკვებად. ასეთ ავზებში თევზი არ საჭიროებს ძალიან დიდი რაოდენობის ხელოვნურ საკვებს.აუცილებელია წყლის ხარისხის კონტროლი. წყლის კონტროლის პარალელურად შეიძლება გაიზარდოს შემოსავალი, რადგან ესთროფირების თავიდან აცილება და ჟანგბადის მაღალი დონე აძლევს თევზს საშუალებას სწრაფად გაიზარდოს და მიიღოს ბუნებრივი ვიტამინები. სარგებელი დაბალია, თუ თევზი იზრდება სტრესულ გარემოში.

Bebo Pond