ვერცხლისფერი კარპი

გააუმჯობესე შენი ცოდნა, აირჩიე საუკეთესო

ვერცხლისფერი კარპი არის მტკნარი წყლის თევზის სახეობა. ეს არის აზიური კერპის ჯიში, რომელიც აღმოსავლეთ ციმბირისა და ჩინეთშია გავრცელებული. მას ასევე უწოდებენ მფრინავ კარპს, რადგან მას წყლიდან თითქმის 10 ფუტის სიმაღლეზე შეუძლია ახტომა.დღესდღეობით ეს თევზი გაშენებულია მთელი მსოფლიოს აკვაკულტურაში და ბევრად დიდი მოცულობით წარმოებადია სხვა თევზებთან შედარებით.

ზოგადად ეს თევზი მეტწილად იზრდება სხვა სახის აზიურ კარპთან ერთად.ზოგჯერ ისინი გაშენებულია კატალასთან და თევზის სხვა სახეობებთან.ამჟამად ვერცხლისფერი კარპი კლასიფიცირებულია როგორც საფრთხის ქვეშ მყოფი სახეობა (რადგან ბევრ ქვეყანაში კაშხლების მშენებლობით წყალი ზედმეტად დაბინძურებულია ბუნებრივ გარემოში).

თუმცა თევზის ეს სახეობა ფართოდაა გავრცელებული მრავალი ქვეყნის ბუნებასა და თევზის ფერმებში.ვერცხლისფერი კარპის საშუალო სიგრძე დაახლოებით 60-100 სმ-ია, მაგრამ დიდი თევზი 140 სმ-საც აღწევს. დიდი თევზის წონა შეიძლება დაახლოებით 50 კგ. იყოს.ბებოს ფერმის ვერცხლისფერი კარპის საშუალო ზომა 60-80 სმა და 2.0-3.5 კგ-მდე მერყეობს.